GISS styrelse bjöd in alla sina medlemsorganisationer att anmäla intresse att ta fram en utredning inom devisen "Ett smartare, hållbarare och jämlikare samhälle". 

Styrelsen beslutade att låta Magdalena Hirsch på Nacka kommun ta fram en utredning på ämnet "Kompetenssatsning inom BIM". Nu finns den färdiga utredningen att läsa!

Läs mer...