GISS styrelse bjöd in alla sina medlemsorganisationer att anmäla intresse att ta fram en utredning inom devisen "Ett smartare, hållbarare och jämlikare samhälle". 

Det inkom tre intressanta intresseanmälningar och styrelsen har nu tagit beslut om ett av alternativen. 

Läs mer...

Sollentuna kommun tilldelas årets GIS-händelse då de har digitaliserat alla sina planer och byggt upp en plandatabas som används internt inom kommunen.

network 3443547 1920

Läs mer...