Sollentuna kommun tilldelas årets GIS-händelse då de har digitaliserat alla sina planer och byggt upp en plandatabas som används internt inom kommunen.

network 3443547 1920

Läs mer...