Sollentuna kommun tilldelas årets GIS-händelse då de har digitaliserat alla sina planer och byggt upp en plandatabas som används internt inom kommunen.

network 3443547 1920


Det är roligt att få utse digitalisering av detaljplaner till årets GIS-händelse då GISS-föreningen redan 2005 startade ett benchmarkingprojekt vars slutredovisning 2007 presenterades i form av en CD ”Detaljplaner på nätet”. CD´n delades ut till alla medlemmar. I webbfilmen redovisades olika planhandläggares synpunkter på detaljplaner på nätet.