GISS styrelse bjöd in alla sina medlemsorganisationer att anmäla intresse att ta fram en utredning inom devisen "Ett smartare, hållbarare och jämlikare samhälle". 

Det inkom tre intressanta intresseanmälningar och styrelsen har nu tagit beslut om ett av alternativen. 


Utifrån beskrivning av metod och motivering har styrelsen beslutat att låta Magdalena HirschNacka kommun ta fram en utredning på ämnet "Kompetenssatsning inom BIM". 

Här kan du läsa information om tilldelningen.