Seminarium ledningsinformation 23 maj 

GISS arrangerade ett heldagsseminarium på tema ”ledningsinformation” den 23 maj. Här berättade kommuner, myndigheter och konsulter om hur de använder kartor och GIS inom området. 

ledningar

Tid: 23 maj 2018 kl. 09.00–16.00
Plats: Gjörwellsgatan 22 hos Sweco, Stockholm

GISS seminarier är för medlemmar och kostnadsfritt. Frukost och lunch ingår.

PROGRAM

09.00–09.30 Frukost

09.30–09.40 Inledning
Rune Olsson, ordförande GISS

09.40–10.10 pdfViktiga erfarenheter att beakta vid bredbandsutbyggnad
Björn Bodin, verksamhetsutvecklare – externa aktörer, Lantmäteriet

10.10–10.40 pdfLedningsdata med focus på 3D-redovisning
Sven Vasseur, regional geodatasamordnare, Lantmäteriet

10.40–11.00 Bensträckare och mingel

11.00–11.30 pdfLedningskollen (PTS perspektiv), historia, funktionalitet, statistik, nyheter och utvecklingsplaner
Lennart Haggård, affärsområdeschef Decerno AB

11.30–12.00 pdfPresentation och införande av InCheck (ärendehanteringssystem för ledningsanvisning) på Södertörns Fjärrvärme AB

  • Vad är InCheck och hur är den tänkt att användas i verksamheten?
  • Nyttiga erfarenheter från införandeprojektet och vägen framåt.

Sven-Åke Andersson, Södertörns Fjärrvärme AB
Lina Ridderström och Arne Westin, Decerno AB

12.00–12.30 pdfHur Svenska Kraftnät AB använder geografisk information
Marcus Liljeberg, GIS-samordnare, Svenska Kraftnät

12.30–13.30 Lunch

13.30–14.00 GIS och tjänster en del av verksamheten på Stockholm Vatten och Avfall

pdfVision inom GIS och geodata

pdfMätprocessen

pdfGIS-utveckling

Hos oss är GIS och tjänster väl integrerat i verksamheten och vi satsar på en nära dialog med kolleger för att bevara och utveckla ett mobilt och kundanpassat GIS. Inventering i fält görs med hjälp av appar, och i mätningsprocessen arbetar man direkt i GIS:et. Via beställningswebben distribueras data automatiskt till kund utifrån fastställda säkerhetsrutiner. Vi berättar om detta samt om våra utmaningar framöver, till exempel pågående utvecklingsprojekt för att effektivisera befintliga processer.

Jenny Hylin, Geodatasamordnare, Stockholm Vatten och Avfall AB

14.00–14.30 pdfLedningshantering inom VA på Botkyrka kommun
Christer Silver Holmberg, Botkyrka kommun
Marie Ansmo, VA-utveckling AB

14.30–15.00 pdfVem gräver här? – exempel från Telge Energi

Realtidsinformation om pågående och planerade schakter från Södertäljes ISY Case rakt in i Telge Näts DP Power.

Magnus Jernberg, produktägare Isy Case Norconsult Astando AB

15.00–15.30 En teknisk plattform för ledningshantering

Torbjörn Beite, Esri Sverige AB

15.30–16.00 Avslutning

ANMÄLAN

Anmälan är stängd. 

 

nominera

Sök och nominera
Sök GISS stipendium


nyhetsbrev

Nyhetsbrev
Läs våra nyhetsbrev
Anmäl dig till vår e-postlista


styrelsen

Styrelsen
Styrelseprotokoll


linkedin ikon GISS på LinkedIn 
                  Ta del av information från oss