Studieresa till Gävle och Lantmäteriet, nu med presentationer

GISS bjöd den 24 april in till ett studiebesök med temat Ny teknik vid insamling och ajourhållning av geografiska data hos Lantmäteriet i Gävle. 

 

På Lantmäteriets huvudkontor i Gävle sker huvuddelen av Lantmäteriets geodataproduktion. Några produkter som tas fram är bland annat Fastighetskartan, nationella höjdmodellen, historiska ortofoton, karttjänster mm.  Användningsområden finns överallt i samhället, t ex inom samhällsbyggnad, kris- och beredskapsområdet samt klimatanpassning.

 

LM

Några programpunkter: 

  • Förändringsdetektering
  • Användning av laserdata som metod för ajourhållning av geodata
  • Kvalitetsförbättring av blocktriangulering med hjälp av ytmodell
  • Tekniken som löser framtidens utmaningar inom positionering
  • Studiebesök på SWEPOS driftledningscentral

Presentationer från dagen: 

pdfFörändringsdetektering, Mikael Jensen

pdfLaserdata för ajourhållning av geografisk information, Erik Nilsson

pdfFramtidens positonering, Martin Lidberg

pdfBildorientering, Anders Ekholm

 

 

 

nominera

Sök och nominera
Sök GISS stipendium


nyhetsbrev

Nyhetsbrev
Läs våra nyhetsbrev
Anmäl dig till vår e-postlista


styrelsen

Styrelsen
Styrelseprotokoll


linkedin ikon GISS på LinkedIn 
                  Ta del av information från oss