Studieresa till Gävle och Lantmäteriet, nu med presentationer

GISS bjöd den 24 april in till ett studiebesök med temat Ny teknik vid insamling och ajourhållning av geografiska data hos Lantmäteriet i Gävle. 

 

På Lantmäteriets huvudkontor i Gävle sker huvuddelen av Lantmäteriets geodataproduktion. Några produkter som tas fram är bland annat Fastighetskartan, nationella höjdmodellen, historiska ortofoton, karttjänster mm.  Användningsområden finns överallt i samhället, t ex inom samhällsbyggnad, kris- och beredskapsområdet samt klimatanpassning.

 

LM

Några programpunkter: 

  • Förändringsdetektering
  • Användning av laserdata som metod för ajourhållning av geodata
  • Kvalitetsförbättring av blocktriangulering med hjälp av ytmodell
  • Tekniken som löser framtidens utmaningar inom positionering
  • Studiebesök på SWEPOS driftledningscentral

Presentationer från dagen: 

pdfFörändringsdetektering, Mikael Jensen

pdfLaserdata för ajourhållning av geografisk information, Erik Nilsson

pdfFramtidens positonering, Martin Lidberg

pdfBildorientering, Anders Ekholm