After work hos Stockholm Vatten och Avfall, nu med presentationer!

Medlemsföretaget Stockholm Vatten och Avfall arrangerade en After work tillsammans med GISS den 17e oktober. Vi fick tillfälle att migla och lyssna på spännande föredrag. 

press24

Program

15:00 "Tillsammans för världens mest hållbara stad" Välkommen till Stockholm Vatten och Avfall!

15:30 Geodata en del av verksamheten

15:45 Exempel på hur vi förbättrar vår verksamhet - Aktuella aktiviteter på Stockholm Vatten och Avfall

16:30 Rundvandring

17:00 AW på Mornington Hotell (5 min. gemensam promenad)

ottuac9qdfwn6j30uy4q

Presentationer

pdfStockholm Vatten Och Avfall-GIS

pdfStockholm Vatten Och Avfall-Vårt Uppdrag/Projekt Geodata