GISS ger rabatt till alla medlemmar

Arbeta smart inom planering & byggande 2017, 8-9 maj, är en konferens om smarta lösningar och arbetsprocesser inom region- och stadsplanering, byggande och förvaltning. GISS är medarrangör för konferensen och ger därför alla medlemmar en specialrabatt. På konferensen pratar vi smarta lösningar och arbetsprocesser inom planering, byggande och förvaltning, där ett effektivt och obrutet informationsflöde är en viktig del.

Med smart digitalisering och visualisering kan vi få med invånarna i planprocessen, spara tid och pengar vid planering och byggande och minska miljöpåverkan.

Anmäl dig senast 7 april för lägsta möjliga deltagaravgift.

Läs mer...

GISS after work hos Trafikförvaltningen!

Nu bjuder GISS tillsammans med Trafikförvaltningen SLL (SL) in till AW under temat GIS-tillämpningar inom Kollektivtrafik. TF är länets kollektivtrafiksmyndighet och förvaltar, utvecklar och följer upp trafikavtalen som SL skrivit med en stor mängd leverantörer av trafik och IT-system till stöd för kollektivtrafiken. TF är en beställarorganisation och även inom GIS- och geodataområdet utför leverantörer en stor mängd tjänster till nytta för resenärer och för utveckling av kollektivtrafiken. Föredragen kommer att visa en del av dessa system och hur de relaterar till GIS, BIM och geodata.

Läs mer...

GISS after work hos Esri!

Nu bjuder GISS tillsammans med Esri in till AW hos Esri under temat ”mer användarnytta och mindre teknikfokus”. Uppsala kommun är mitt uppe i en omställning vad gäller hela IT, där fokus flyttas till slutanvändarna och den nytta som uppstår för verksamheten och medborgarna när informationen i systemen nyttjas fullt ut. Förskjutningen av fokus från teknik till användarnytta görs som en del i det pågående arbetet med digitalisering och kommunen ser det som en förutsättning för att lyckas med detta. För att kommunen ska kunna fokusera fullt ut på slutanvändarna är det nödvändigt att skapa bra relationer med IT-leverantörerna. Inom ett par strategiskt viktiga områden etablerar även kommunen partnerskap och ett av de områdena är GIS.

Läs mer...

Välkommen till GISS årsmöte följt av ett seminarium där vi spanar in i framtiden!

Torsdagen den 16 februari arrangerar GISS årsmöte, den här gången under temat framtiden. Kom och lyssna till framtidsanalytikern Troed Troedson som spår att data och information i framtiden blir både vardag och värdefullt. Under dagen bjuds det på förmiddagsfika och lunch. Seminariet är gratis för er medlemmar men det är ett begränsat antal platser så anmäl dig redan idag!

Läs mer...

GISS after work hos Metria!

Den 24 november var vi ett gäng som sågs hos Metria för after work och en eftermiddag med tema "mer GIS till folket". Vi fick ta del av lösningar levererade via webben och appar för kommersiellt bruk av icke GIS-experter. Metria berättade om hur de stödjer kommuner i samhällsbyggnadsprocessen och vi fick också följa med på en djupdykning i Eskilstunaån! Du kan nu titta på presentationerna som hölls under eftermiddagen.

Läs mer...

Seminarium om Svensk geoprocess

Den 18 oktober arrangerade GISS ett seminarium om samverkansprojektet Svensk geoprocess. Seminariet hölls i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting samt Lantmäteriet. Dagen gav deltagarna insikter i hur införandet av Svensk geoprocess kommer att påverka dem och deras organisationer.

Vi har nu publicerat presentationerna från seminariet, du hittar dem som pdf:er i programmet.

Läs mer...

GISS studieresa 2016 gick till London

Den 23-26 maj genomförde GISS en studieresa till London med konferensen Geo Business Show 2016 som huvudaktivitet. Utöver konferensen fanns tid till diskussioner och workshops och att under lättare former umgås och nätverka.

Läs mer...

GISS after work hos Trafikverket!

Tisdagen den 22 mars arrangerade GISS tillsammans med Trafikverket en mycket intressant after work. Ett gäng spännande programpunkter fanns planerade under eftermiddagen.

Läs mer...

En inspirerande dag på tema krishantering

Torsdagen den 18 februari 2016 höll GISS årsmöte. I samband med mötet arrangerades ett inspirerande seminarium på tema krishantering. Bland föredragshållarna fanns Läkare utan gränser, Polisen, Trafikverket och MSB.

Läs mer...

GISS after work hos VA-utveckling!

2016 års första GISS after work hölls den 21 januari hos VA-utveckling. Eftermiddagen bjöd på några korta men intensiva föredrag där VA-utveckling berättade hur de ser på olika arbetsprocesser med geografisk betoning. Därefter följde mingel med tillhörande buffé.

Läs mer...

Seminarium om digitala GCM-nät i Stockholms län
- så får vi mer information, nytta och användning av vårt GCM-nät

GISS arrangerade den 25 november ett seminarium där deltagarna fick ta del av information och erfarenheter kring insamling, digitalisering och tillämpning av digitalt GCM-nät.

Läs mer...

 

nominera

Sök och nominera
Sök GISS stipendium


nyhetsbrev

Nyhetsbrev
Läs våra nyhetsbrev
Anmäl dig till vår e-postlista


styrelsen

Styrelsen
Styrelseprotokoll


linkedin ikon GISS på LinkedIn 
                  Ta del av information från oss