Ny studieresa – till Gävle och Lantmäteriet!

GISS bjuder in till ett studiebesök med temat Ny teknik vid insamling och ajourhållning av geografiska data den 24 april. Vi kommer besöka Lantmäteriet i Gävle och få lära oss om smart och effektiv geodataproduktion.
Sista anmälningsdag är 12 april.

 

På Lantmäteriets huvudkontor i Gävle sker huvuddelen av Lantmäteriets geodataproduktion. Några produkter som tas fram är bland annat Fastighetskartan, nationella höjdmodellen, historiska ortofoton, karttjänster mm.  Användningsområden finns överallt i samhället, t ex inom samhällsbyggnad, kris- och beredskapsområdet samt klimatanpassning.

 

LM

Några programpunkter: 

  • Förändringsdetektering
  • Användning av laserdata som metod för ajourhållning av geodata
  • Kvalitetsförbättring av blocktriangulering med hjälp av ytmodell
  • Tekniken som löser framtidens utmaningar inom positionering
  • Studiebesök på SWEPOS driftledningscentral

Läs mer i denna inbjudan:

pdfFölj med GISS på studieresa till Lantmäteriet i Gävle

Studieresan är kostnadsfri för medlemmar. Förmiddagskaffe med smörgås, lunch och eftermiddagsfika ingår. Det finns plats för 40 deltagare. I första hand kommer dessa att fördelas jämnt mellan medlemsorganisationerna.

Sista anmälningsdag är 12 april


OBS! Om din anmälan har gått igenom får du ett bekräftelse-mejl. *-markerade poster måste fyllas i. 

 

Förnamn(*)
Vänligen ange ditt förnamn.
Efternamn(*)
Vänligen ange ditt efternamn.
Organisation(*)
Vänligen ange organisation.
E-post(*)
Ange en giltig e-postadress
Specialkost
Invalid Input
Det är okej att jag syns på foton från eventet i GISS digitala kanaler(*)
Vänligen ange om du är okej med att synas på foton.
Övrigt meddelande
Invalid Input
Ange verifieringskoden som visas.(*) Ange verifieringskoden som visas.
Uppdatera
Ange verifieringskod.