Studiebesök hos Swedavia!

Swedavia hälsar varmt välkommen till en halvdag på Arlanda då ni får se vad som händer inom Swedavia gällande GIS, logistik och flygplatsplanering samt göra ett studiebesök på Centrala Godsmottagningen för att se flygplatslogistik i praktiken. 

 virgin 2721333 1920

 

Tid: Onsdagen den 22 maj kl. 12-18
Plats: Flygvägen 1, Swedaviahuset Arlanda

 

Program:

Kl. 12:00 Avfärd med buss från Stockholm Centralstation

Kl. 13:00-14:30 Studiebesök Central Godsmottagning i flygfraktområdet - vi får en inblick i det centraliserade logistikflödet på den nya godsmottagningen

Kl. 14:30-16:00 Presentationer i Swedaviahuset
- Utmaningar med flygplatslogistik - Logistikutvecklaren Johanna Persbo ger oss en inblick kring utmaningar och möjligheter kring godshantering på en flygplats
- Arlandas Masterplan - Anna Norin, Chef Master Planning, berättar om flygplatsplanering på lång sikt med fokus på Arlanda, vad kommer att hända inom 30-50 år?
- GIS och geodata på Swedavia - GIS-gruppen visar hur geografisk data används på en flygplats samt vilka pågående initiativ som finns inom området

Kl. 16:00-17:00 Mat och mingel i Swedaviahuset

Kl. 17:00-18:00 Buss tillbaka till Stockholm Centralstation

 

Studieresan är kostnadsfri för medlemmar. Gemensam buss går till och från Arlanda från Stockholm Centralstation. 
Det finns plats för 40 deltagare. I första hand kommer dessa att fördelas jämnt mellan medlemsorganisationerna.

FÖRTYDLIGANDE: De som vill ta sig till Arlanda på egen hand får gärna göra det. Samling sker då vid Swedaviahuset, Flygvägen 1. Du som redan har anmält dig får gärna meddela GISS styrelse på giss@giss.se så vi vet att du inte ska åka med i bussen. 


 

Sista anmälningsdag har passerat.