GISS försöker bevaka trender och utveckling inom GIS och IT. Detta har redovisats tillsammans med nyheter från föreningen i de nyhetsblad som kom ut ett par gånger per år.
Här kan du ladda ner nyhetsbreven i pdf-format.

Föreningen har sedan 2019 avvecklat nyhetsbreven och lägger nu större fokus på att istället göra mejlutskick och uppdatera LinkedIn mer regelbundet. 

Om du inte redan får mejlutskick kan du skriva upp dig på listan här. .


 pdfNr 1 2011

 •  GISS föreningens årsmöte 18 februari
 •  After Work hos Lantmäteriet 24 mars
 •  After Work hos Svenska Kraftnät 12 maj
 •  Cartesiadagar i Lycksele 8-10 februari
 •  Esri Sverige's Användarkonferens 9-10 februari
 •  GIT 2011 29-31 mars
 •  Kommunförbundet Stockholms läns Geodatakonferens 26-27 maj
 •  Årets GIS-händelse. Nominera en kollega på din arbetsplats!
 •  Ny styrelsemedlem, Sara Östblom, Sweco Position
 •  Kommande evenemang
 •  Sommarhälsning från styrelsen

pdfNr 2 2010

 • Inspirationsdag på temat ”Konsten att sprida GIS” 24 september
 • KSL's Geodataråds höstkonferens 26 oktober
 • Seminarium om geodatautbyte 29 oktober
 • GEOINFO i Uppsala 10-11 november
 • Årets GIS-händelse – Nominera en kollega på Din arbetsplats!
 • Kommande evenemang på GIS-området
 • Nytt på nätet
 • Julhälsning från GISS styrelse

pdfNr 1 2010

 • Inspirationsdag på temat ”Konsten att sprida GIS” 24 september
 • Seminarium om geodatautbyte 29 oktober
 • GEOINFO i Uppsala 10-11 november
 • GISS-föreningens Workshop den 29 januari 2010 på temat
 • "Regionalt geodatacenter för Stockholms län"
 • ULI:s seminarium Open Source för GIS 8-9 februari
 • GISS årsmöte i mars
 • Kommunförbundet Stockholms läns Geodatakonferens 2-3 juni
 • Världsbanken släpper data fritt

pdfNr 2 2009

 • Workshop angående regional samverkan om geodata i Stockholms län 29 januari 2010
 • Kontaktpersonsträffarna 21 augusti och 23 oktober
 • Swecos framtidsdag om nyttan med Geografisk IT
 • Nordic GIS Conference 2009, 24-25 september i Stockholm - en konferens om geografisk informationsteknik
 • Cartesia arrangerade i år Solens Användarkonferens på Hasseludden Yasuragi 14-15 oktober
 • Seminarium om hantering av 3D-data
 • Riksdagsmotion om tillgången till geografiska data
 • Årets GIS-händelse – Nominera en kollega på Din arbetsplats!
 • Kommande evenemang på GIS-området
 • GISS styrelsen önskar alla medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt År!

pdfNr 1 2009

 • Uppföljning av kontaktpersonsträffen 21 augusti
 • Ny roll för KSL:s Geodataråd?
 • Förstudien Geodatacenter samt Workshop – Regional samverkan om geografisk information
 • GISS Årsmöte i mars
 • GISS Stipendium
 • Nordic GIS Conference i Stockholm
 • Årets GIS-händelse. Nominera en kollega på din arbetsplats!
 • Sommarhälsning

 

nominera

Sök och nominera
Sök GISS stipendium


nyhetsbrev

Nyhetsbrev
Läs våra nyhetsbrev
Anmäl dig till vår e-postlista


styrelsen

Styrelsen
Styrelseprotokoll


linkedin ikon GISS på LinkedIn 
                  Ta del av information från oss