GISS strävar efter att aktiviteterna som anordnas ska vara relevanta och aktuella för medlemmarna. För verksamhetsåret 2020 ska särskilt fokus läggas på GIS och klimat.

Med verksamhetsidé och medlemmarnas intrese i åtanke ska GISS:

 • Genomföra minst fyra after work eller seminarier (minst en av varje)
 • Genomföra en studieresa
 • Genomföra ett studiebesök/mindre studieresa
 • Genomföra en aktivitet på Internationella GIS-dagen med presentation av utredning
 • Beställa en utredning inom GIS/geodata-området

Alla som arbetar hos en medlemsorganisation är välkomna på våra arrangemang. För våra after works får flera deltagare från varje organisation komma, dock är det först till kvarn som gäller. På studieresan får en representant från varje organisation följa med.

Här finns information om våra kommande arrangemang

Här finns information om våra ganomförda arrangemang

GISS styrelse och kansli önskar alla medlemmar och GIS-intresserade en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

 

Passa gärna på att läsa vårt senaste nyhetsbrev under ledigheten! Där sammanfattar vi vad som hänt sedan sist och informerar om våra kommande aktiviteter. Redan i vår väntar såväl after work som årsmöte och konferens. Vi avslöjar dessutom resmålet för GISS studieresa 2017!

 

Har du kollegor som vill ha framtida nyhetsbrev går det alldeles utmärkt att anmäla sig som prenumerant.

 

Vill du passa på att läsa något i hängmattan finns vår reseberättelse från studieresan till London att ta del av, tillsammans med en massa härliga bilder. Vi rekommenderar också vårt senaste nyhetsbrev där du bland annat får redogörelser från vårens aktiviteter och presentationer av våra nya styrelseledamöter. 

Vi ser fram emot höstens alla arrangemang och hoppas att vi ses då! Tills dess önskar vi våra medlemmar och övriga GIS-intresserade en riktigt härlig och solig sommar!

I syfte att bidra till våra medlemmars kompetenshöjning inom GI/GIT finns det möjlighet för personer inom GISS medlemsorganisationer att söka stipendiemedel från GISS-föreningen för att delta på följande konferenser:

Stipendiet betalas ut i förskott till den person som ansökt om stipendiet. Under 2021 finns 30 000 kr i stipendiemedel att söka. Varje sökande kan beviljas stipendium på maximalt 10 000 kr/år.

Stipendiet kan täcka kostnader för t ex konferensavgift, logi, resor, mat, lokala resor och andra omkostnader. Lönekostnader och liknande kostnader omfattas inte av stipendiet.

Du som söker ska vara anställd i någon av GISS medlemsorganisationer. GISS ser gärna någon form av redovisning efter genomförd aktivitet. Den kan t ex bestå i att hålla en kort presentation på något av GISS evenemang, skriva en kort redogörelse till vår hemsida eller dela några inlägg på GISS LinkedIn-kanal.

Maila din ansökan till giss@giss.se och ange ”Stipendieansökan” i ämnesraden. Ansökan besvaras inom en månad, med viss fördröjning under semestertider.

I ansökan ska följande anges (kopiera gärna rubrikerna):

 • Vilken aktivitet du vill söka stipendiemedel för
 • Motivering om varför just du ska få ta del av stipendiemedlen
 • En redogörelse för hur mycket stipendiemedel du söker och vilka kostnader det ska täcka
 • Dina kontaktuppgifter

Det är styrelsen som beviljar ansökningar. Styrelsen kan endast bevilja en ansökan under förutsättning att:

 • ansökan är komplett
 • att personen inte tidigare har fått stipendium samma år
 • att det finns stipendiemedel kvar att söka

Tidigare utbetalningar av stipendiemedel

2013: Inga ansökningar.
2014: 7 751 kr till GISassistANS för deltagande vid konferensen ”Inspire 2014” i Ålborg.
2015: Inga ansökningar.
2016: Inga ansökningar.
2017: Inga ansökningar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2018: Inga ansökningar. 
2019: Inga ansökningar
2020: En ansökan. Eventet ställdes in p g a Covid-19. Inget stipendium delades ut. 
2021: Inga inkomna än. 

 

nominera

Sök och nominera
Sök GISS stipendium


nyhetsbrev

Nyhetsbrev
Läs våra nyhetsbrev
Anmäl dig till vår e-postlista


styrelsen

Styrelsen
Styrelseprotokoll


linkedin ikon GISS på LinkedIn 
                  Ta del av information från oss