I syfte att bidra till våra medlemmars kompetenshöjning inom GI/GIT, finns det möjlighet att söka stipendiemedel från GISS för att till exempel delta på en konferens, gå en utbildning eller genomföra någon annan aktivitet som du annars inte hade kunnat göra.

För 2018 finns det totalt 20 000 kr i stipendiemedel att söka.

Du som söker ska vara anställd i någon av GISS medlemsorganisationer men behöver inte nödvändigtvis arbeta med ett typiskt GIS-yrke. Du kan t ex arbeta som systemutvecklare eller planhandläggare. Det ska finnas en nytta för den egna organisationen att du genomför aktiviteten.

Som motprestation för stipendiet ska du redovisa aktiviteten på lämpligt sätt, t ex genom att hålla en kort presentation på någon av GISS event, eller att du skriver en kort redogörelse till ett av våra nyhetsbrev.

Det är styrelsen som beslutar, med stipendiets syfte som vägledning, om vem som får del av stipendiemedlen. Ansökan om stipendiemedel kan skickas in när som helst under året och styrelsen ska meddela beslut skyndsamt, dock senast inom tre månader från det att en komplett ansökan inkommit.

Maila din ansökan till giss@giss.se och ange ”Stipendieansökan” som ämne/rubrik.

I ansökan ska följande anges (kopiera gärna rubrikerna):

 • Vilken aktivitet du vill söka stipendiemedel för.
  Tänk på att aktiviteten ska vara GI/GIT-anknuten. 
 • Syftet med aktiviteten.
  Tänk på att även beskriva vilken nytta det medför den egna organisationen att aktiviteten genomförs.
 • Hur mycket stipendiemedel du söker.
  Redovisa vilka kostnader aktiviteten medför, t ex fördelat på resa, logi, konferensavgift. Endast kostnader som har godkänts i förväg av styrelsen och där underlag lämnas in ersätts av stipendiet. Stipendiet kan täcka t ex resekostnader, logi, utbildnings- eller konferenskostnader, utbildningsmaterial mm. Stipendiet täcker INTE mat (som inte ingår i konferenspaket eller liknande), lönekostnader, mindre personliga utlägg, studieresor och andra aktiviteter som GISS anordnar.
 • Hur du avser att redovisa aktiviteten till GISS övriga medlemmar.
  Att hålla en presentation vid ett av GISS event väger tyngre än en skriftlig redogörelse.
 • Dina kontaktuppgifter.Bifoga gärna konferensprogram, kursbeskrivning eller motsvarande.

Tidigare utbetalningar av stipendiemedel

2013: Inga ansökningar.
2014: 7 751 kr till GISassistANS för deltagande vid konferensen ”Inspire 2014” i Ålborg.
2015: Inga ansökningar.
2016: Inga ansökningar.
2017: Inga ansökningar.

 

nominera

Sök och nominera
Sök GISS stipendium
Sök utvecklingsstöd


nyhetsbrev

Nyhetsbrev
Läs våra nyhetsbrev
Anmäl dig till vår e-postlista


styrelsen

Styrelsen
Styrelseprotokoll


linkedin ikon GISS på LinkedIn 
                  Ta del av information från oss