I syfte att bidra till våra medlemmars kompetenshöjning inom GI/GIT finns det möjlighet för personer inom GISS medlemsorganisationer att söka stipendiemedel från GISS-föreningen för att delta på följande konferenser:

Stipendiet betalas ut i förskott till den person som ansökt om stipendiet. Under 2021 finns 30 000 kr i stipendiemedel att söka. Varje sökande kan beviljas stipendium på maximalt 10 000 kr/år.

Stipendiet kan täcka kostnader för t ex konferensavgift, logi, resor, mat, lokala resor och andra omkostnader. Lönekostnader och liknande kostnader omfattas inte av stipendiet.

Du som söker ska vara anställd i någon av GISS medlemsorganisationer. GISS ser gärna någon form av redovisning efter genomförd aktivitet. Den kan t ex bestå i att hålla en kort presentation på något av GISS evenemang, skriva en kort redogörelse till vår hemsida eller dela några inlägg på GISS LinkedIn-kanal.

Maila din ansökan till giss@giss.se och ange ”Stipendieansökan” i ämnesraden. Ansökan besvaras inom en månad, med viss fördröjning under semestertider.

I ansökan ska följande anges (kopiera gärna rubrikerna):

  • Vilken aktivitet du vill söka stipendiemedel för
  • Motivering om varför just du ska få ta del av stipendiemedlen
  • En redogörelse för hur mycket stipendiemedel du söker och vilka kostnader det ska täcka
  • Dina kontaktuppgifter

Det är styrelsen som beviljar ansökningar. Styrelsen kan endast bevilja en ansökan under förutsättning att:

  • ansökan är komplett
  • att personen inte tidigare har fått stipendium samma år
  • att det finns stipendiemedel kvar att söka

Tidigare utbetalningar av stipendiemedel

2013: Inga ansökningar.
2014: 7 751 kr till GISassistANS för deltagande vid konferensen ”Inspire 2014” i Ålborg.
2015: Inga ansökningar.
2016: Inga ansökningar.
2017: Inga ansökningar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2018: Inga ansökningar. 
2019: Inga ansökningar
2020: En ansökan. Eventet ställdes in p g a Covid-19. Inget stipendium delades ut. 
2021: Inga inkomna än. 

 

nominera

Sök och nominera
Sök GISS stipendium


nyhetsbrev

Nyhetsbrev
Läs våra nyhetsbrev
Anmäl dig till vår e-postlista


styrelsen

Styrelsen
Styrelseprotokoll


linkedin ikon GISS på LinkedIn 
                  Ta del av information från oss