I syfte att underlätta vid uppstart och genomförande av utvecklingsprojekt inom GI/GIT som bedrivs i samverkan mellan, eller på annat sätt gynnar, flera medlemsorganisationer, finns det möjlighet att söka utvecklingsstöd från GISS.

För 2018 finns det totalt 20 000 kr i utvecklingsmedel att söka.


Det är enbart medlemsorganisationer
som kan ansöka om utvecklingsstöd.


Som motprestation
för utvecklingsstödet ska GISS kunna ta del av och sprida resultatet i form av projektdokumentation, till exempel genom en kort artikel i ett nyhetsbrev, en kort presentation på ett GISS event eller på annat lämpligt sätt.

Det är styrelsen som beslutar, med utvecklingsstödet syfte som vägledning, om vem som får del av medlen. Ansökan om utvecklingsstöd kan skickas in när som helst under året och styrelsen ska meddela beslut skyndsamt, dock senast inom tre månader från det att en komplett ansökan inkommit.

Maila din ansökan till giss@giss.se och ange ”Utvecklingsstöd” som ämne/rubrik.

I ansökan ska följande anges (kopiera gärna rubrikerna):

 • Tydlig beskrivning av syftet med projektet/aktiviteten. 
  Tänk på att aktiviteten ska vara GI/GIT-anknuten.
 • Tydlig beskrivning av nyttan för den egna organisationen och övriga GISS-medlemmar.
 • Hur mycket medel du söker. 
  Redovisa vilka kostnader utvecklingsstödet ska täcka. Endast kostnader som har godkänts i förväg av styrelsen och där underlag lämnas in kan ersättas av utvecklingsstödet. Utvecklingsstödet kan täcka kostnader för förstudier, testmiljö/testdata, inspirationsföreläsning, workshopstöd, teknikutveckling, processutveckling, verksamhetsutveckling, konsultkostnader mm. Utvecklingsstödet omfattar INTE kostnader för sociala aktiviteter, lokaler, mat/fika eller liknande, konsulter att rabattera offerter.
 • Hur och när du avser att redovisa resultatet till GISS övriga medlemmar. 
  Gärna tillsammans med en kortfattad tidplan för hela projektet/utvecklingsarbetet.
 • Det ska framgå om medlemsorganisationen har andra kostnader för projektet/aktiviteten och vem som i så fall står för dessa kostnader.
 • Dina kontaktuppgifter och kontaktuppgifter till övriga GISS-medlemmar som deltar/inkluderas i ansökan.

Tidigare utbetalningar av utvecklingsstöd

 

nominera

Sök och nominera
Sök GISS stipendium


nyhetsbrev

Nyhetsbrev
Läs våra nyhetsbrev
Anmäl dig till vår e-postlista


styrelsen

Styrelsen
Styrelseprotokoll


linkedin ikon GISS på LinkedIn 
                  Ta del av information från oss