I syfte att lyfta fram goda exempel på insatser som en organisation eller individ har gjort inom GI/GIT-området, har GISS som målsättning att varje år utse ”årets GIS-händelse”.

Du som nominerar måste vara anställd i en av GISS medlemsorganisationer.

Du kan nominera både individer och organisationer som gjort något särskilt inom GI/GIT-området som du vill uppmärksamma. Är den nominerade medlem i GISS ska det som föranleder nomineringen vara till nytta för den egna organisationen/projekt/kund. Är den nominerade inte medlem i GISS ska det som föranleder nomineringen vara till nytta för flertalet GISS-medlemmar. Det är tillåtet att nominera sin egen organisation/sig själv.

Årets GIS-händelse uppmärksammas i samband med internationella GIS-dagen. Vinnaren bjuds in att hålla en kortare presentation vid lämpligt GISS event och får en blomma och ett diplom.

Det är styrelsen som beslutar, med utmärkelsens syfte som vägledning, om vem som tilldelas utmärkelsen. Din nominering ska vara styrelsen tillhanda senast 15 oktober.

Maila din ansökan till giss@giss.se senast 15 oktober och ange ”Årets GIS-händelse” som ämne/rubrik.

Nomineringen ska innehålla (kopiera gärna rubrikerna):

  • Vem/vilken organisation som har utfört ”Årets GIS-händelse”.
  • Vad ”Årets GIS-händelse” består av.
    Tänk på att händelsen ska vara GI/GIT-anknuten.
  • Motivering till nomineringen.
    Tänk på att motiveringen ska vara väl beskriven
  • Dina kontaktuppgifter och de kontaktuppgifter du har till den nominerade.

Tidigare uppmärksammade GIS-händelser:

2013: Stockholms stad med anledning av deras initiativ till Öppna data.
2014: Länsstyrelsen Stockholm med anledning av deras lansering av karttjänsten Länskartan samt att all ingående data i tjänsten finns öppet tillgängligt som WMS-tjänster.
2015: Inga nomineringar.
2016: Inga nomineringar.
2017: Järfälla kommun med anledning av deras arbete med att samla in och bearbeta flygdata ekonomiskt, flexibelt och snabbt. 
2018: Sollentuna kommun med anledning av deras digitalisering av alla sina planer och uppbyggnaden av en plandatabas. 

 

nominera

Sök och nominera
Sök GISS stipendium


nyhetsbrev

Nyhetsbrev
Läs våra nyhetsbrev
Anmäl dig till vår e-postlista


styrelsen

Styrelsen
Styrelseprotokoll


linkedin ikon GISS på LinkedIn 
                  Ta del av information från oss