2014-09-18 Studieresa

Datum
18 sep 2014

GISS studieresa 2014 till Vilnius

Den 18-20 september genomfördes GISS studieresa till Vilnius i Litauen. Temat för årets resa var ”smarta städer” och GIS i Litauen.

Vilnius, Litauens huvudstad, ligger i framkant vad gäller ”smarta städer” och deltagarna fick besöka såväl myndigheter som företag som arbetar med GIS. Resan var förlagd torsdag till lördag vilket gav möjlighet att ”turista” och uppleva Vilnius och Litauens skatter.

Ta del av programmetvår reseberättelse och se våra bilder från studieresan till Vilnius.

PROGRAMPUNKTER

Swedish Chamber of Commerce in Lithuania
Dovilé Alekniené, Chairwoman of the Swedish Chamber of Commerce in Lithuania

Military Cartographic Centre

GIS Centras

Hnit Baltic
Giedrius Pašakarnis, project manager

Smart City Transport Solutions 
Linas Urbonas, Project Manager & Mantas Zvironas, Director, Itero

Reģistru Centras
Program for the visit at Reģistru Centras

Reģistru Centras – Activities
Address register 
REGIA 

Vilnius City Municipality

iTree Group
Rudy Gabrielsson, Business Development Manager, iTree Group