Välkommen till GISS

GISS är en förening för alla de i Stockholms län som har ett intresse i GIS.
GISS ska vara en attraktiv mötesplats i Stockholmsregionen för aktörer inom geografisk information och geografisk IT.

AKTIVITETER


GISS MBK-AW 19 mars
19 mar 2024
Fatburen, 5 tr (röd hiss), lokal Tyresta Stockholm, Stockholm


AKTUELLT | arkiv