Välkommen till GISS

GISS är en förening för alla de i Stockholms län som har ett intresse i GIS.
GISS ska vara en attraktiv mötesplats i Stockholmsregionen för aktörer inom geografisk information och geografisk IT.

AKTIVITETER


Studieresa till Skåne 23-25 oktober
23 okt 2023 - 25 okt 2023


AKTUELLT | arkiv

  • Presentationer från studieresa 1 juni 2023

    Stort tack till alla som deltog på studieresan till Lantmäteriet i Gävle 1 juni! Nu finns bildspel från presentationer som gjordes under dagen att ta del av.

  • Presentationer från Årsmötet 2023

    Stort tack till alla som deltog på GISS årsmöte 2023! Nu finns bildspelen från de eminenta föredragshållarna att ta del av.