Hur blir jag medlem i GISS?

Är din organisation intresserad av ett medlemskap? Kontakta oss på giss@giss.se eller kontakta någon i styrelsen direkt.

Årsavgiften är 9 000 kronor (exkl. moms) per år.
För fåmansföretag (<5 anställda) är avgiften reducerad till 1 500 kronor (exkl. moms) per år.
För medlemmar som har anknytning till varandra reduceras avgiften till 4 500 kronor (exkl. moms) per medlemsorganisation utom en, som betalar full avgift.
Fakturan skickas till kontaktpersonen.

Varje medlemsorganisation har en kontaktperson. Kontaktpersonen har kontinuerlig kontakt med GISS och fungerar som en ambassadör både för GISS-föreningens verksamhet och för sin organisations behov och synpunkter gentemot GISS. Det är viktigt att kontaktpersonen är intresserad av GIS-frågor och är aktivt deltagande i GIS-arbetet på arbetsplatsen.