2016-02-18 Årsmöte och seminarium

Datum
18 feb 2016

En inspirerande dag på tema krishantering

Torsdagen den 18 februari 2016 höll GISS årsmöte. I samband med mötet arrangerades ett inspirerande seminarium på tema krishantering. Bland föredragshållarna fanns Läkare utan gränser, Polisen, Trafikverket och MSB.

Tid: 8.30-16.00
Plats
: Sweco, Gjörwellsgatan 22, Stockholm


PROGRAM

8.30-09.00 Frukost

9.00-10.30 Årsmöte

10.30-11.45 Föredrag

Poliskartan
Anders Lassi, Polisen

pdfMSB – användning av GIS vid kris
Ann-Charlotte Nylén, MSB

11.45-13.00 Lunch

13.00-14.00 Föredrag

Analys av konsekvenser för infrastrukturen vid höga flöden
Maria Novén, Trafikverket

Räddningstjänsttillämpningar för georelaterade naturolyckor
Mats Öberg, Statens Geotekniska Institut

14.00-14.30 Fika

14.30-16.00 Föredrag

GIS i ett humanitärt sammanhang
Filip Linders, Läkare utan gränser

Trygghet och säkerhet i Stockholms stad                   
Sara Clevensjö Lind, säkerhetschef Stockholms stad

Summering och avslutning

Varmt välkommen!

pdfSe inbjudan