2016-05-23 Studieresa

Datum
23 maj 2016

GISS studieresa 2016 gick till London

Den 23-26 maj genomförde GISS en studieresa till London med konferensen Geo Business Show 2016 som huvudaktivitet. Utöver konferensen fanns tid till diskussioner och workshops och att under lättare former umgås och nätverka.

Ta del av vår pdfreseberättelse och våra härliga pdfbilder från resan!

pdfSe inbjudan och program


GEO BUSINESS SHOW 2016

Information om Geo Business Show 2016, som vi besökte på resan:

Geo Business Show 2016 vill genom tankeväckande ämnen om teknik i framkant visa på den betydande inverkan som geospatiala lösningar har på vår globala miljö. Konferensen berör bland annat

  • Geospatial infrastruktur – Nya projekt som visar hur innovativ geospatial teknik är av central betydelse för att bygga upp en effektiv och väl fungerande infrastruktur.
  • Geospatiala innovationer– Exempel på hur geospatiala innovationer förändrar sättet företag gör affärer, som i sin tur erbjuder betydande prestandaförbättringar och effektivitetsvinster.
  • Geospatial hållbarhet – Främjande av hållbara affärsmetoder med stöd av geospatial teknik som stöder den långsiktiga ekologiska balansen.
  • Geospatial ekonomieffektivitet – Fallstudier som visar betydande kostnadsbesparingar och ekonomiska fördelar som ett resultat av genomförandet av innovativa geospatiala lösningar.

Läs mer om konferensen på geobusinessshow.com.