2020-11-18 Frukostseminarium

Datum
18 nov 2020

Frukostseminarium på internationella GIS-dagen

GISS vill uppmärksamma den Internationella GIS-dagen genom att bjuda in medlemmar till ett frukostseminarium. 

hands 600497 1920


PROGRAM

08:00-08:05
Lina Delde öppnar frukostseminariet

08:05-08:40
Marcus Olander, Tyresö kommun – Presenterar artikeln ”Sök rätt! Vägledning för dig som skall söka stöd för digitaliseringsprojekt”

Digitaliseringen är en av nutidens största drivkrafter till förbättringsarbete, där geodata är en viktig pusselbit. Digitalisering är ofta dyrt, och alla verksamheter/organisationer har olika förutsättningar när det gäller att finansiera digitaliseringsprojekt. Det är svårt/krångligt att få monetärt stöd om verksamheten själv saknar tillräckliga medel för digitalisering. Då nyttoeffekterna av digitaliseringsprojekt är stora så ska det vara enkelt att ansöka om stöd – det ska aldrig vara svårt att få hjälp!
Artikeln påvisar vilka aktörer som erbjuder utlysningar med koppling till digitalisering och geodata, hur de vill att en ansökan skall struktureras samt generella tips på hur man ökar sina chanser för att få just sitt digitaliseringsprojekt beviljat. 

08:40-08:50
Kort paus.

08:50-09:25
Erik Persson, Agima – Presenterar artikeln ”Hur mycket är en standard värd?”

Artikeln beskriver i vilka skeden det uppstår merarbete på grund av att geodata inte är standardiserade och på vilket sätt processen skulle förenklas med hjälp av standardiserade geodata. Fokus ligger på infrastrukturprojekt, men även andra relevanta sammanhang eller processer kan komma att beskrivas. Utöver detta kommer det även lyftas vilka parter som belastas av kostnaderna och hur de redovisas. Slutligen kommer arbetet kompletteras med hur stora besparingar som skulle kunna uppstå om data var standardiserade. 

09:25-09:30
Dagen avrundas av ordförande Lina Delde. 

Programmet finns som PDF här

 

ANMÄLAN

Frukostseminariet är avsett för GISS medlemmar och är kostnadsfritt. Länk till mötet skickas ut till anmälda innan mötet. 

 {rsform 52}