GISS försöker bevaka trender och utveckling inom GIS och IT. Detta redovisas tillsammans med nyheter från föreningen i de nyhetsblad som kommer ut ett par gånger per år.
Här kan du ladda ner nyhetsbreven i pdf-format.

Om du inte redan får nyhetsbrevet kan du bli prenumerant.


 pdfNr 1 2011

 •  GISS föreningens årsmöte 18 februari
 •  After Work hos Lantmäteriet 24 mars
 •  After Work hos Svenska Kraftnät 12 maj
 •  Cartesiadagar i Lycksele 8-10 februari
 •  Esri Sverige's Användarkonferens 9-10 februari
 •  GIT 2011 29-31 mars
 •  Kommunförbundet Stockholms läns Geodatakonferens 26-27 maj
 •  Årets GIS-händelse. Nominera en kollega på din arbetsplats!
 •  Ny styrelsemedlem, Sara Östblom, Sweco Position
 •  Kommande evenemang
 •  Sommarhälsning från styrelsen

pdfNr 2 2010

 • Inspirationsdag på temat ”Konsten att sprida GIS” 24 september
 • KSL's Geodataråds höstkonferens 26 oktober
 • Seminarium om geodatautbyte 29 oktober
 • GEOINFO i Uppsala 10-11 november
 • Årets GIS-händelse – Nominera en kollega på Din arbetsplats!
 • Kommande evenemang på GIS-området
 • Nytt på nätet
 • Julhälsning från GISS styrelse

pdfNr 1 2010

 • Inspirationsdag på temat ”Konsten att sprida GIS” 24 september
 • Seminarium om geodatautbyte 29 oktober
 • GEOINFO i Uppsala 10-11 november
 • GISS-föreningens Workshop den 29 januari 2010 på temat
 • "Regionalt geodatacenter för Stockholms län"
 • ULI:s seminarium Open Source för GIS 8-9 februari
 • GISS årsmöte i mars
 • Kommunförbundet Stockholms läns Geodatakonferens 2-3 juni
 • Världsbanken släpper data fritt

pdfNr 2 2009

 • Workshop angående regional samverkan om geodata i Stockholms län 29 januari 2010
 • Kontaktpersonsträffarna 21 augusti och 23 oktober
 • Swecos framtidsdag om nyttan med Geografisk IT
 • Nordic GIS Conference 2009, 24-25 september i Stockholm - en konferens om geografisk informationsteknik
 • Cartesia arrangerade i år Solens Användarkonferens på Hasseludden Yasuragi 14-15 oktober
 • Seminarium om hantering av 3D-data
 • Riksdagsmotion om tillgången till geografiska data
 • Årets GIS-händelse – Nominera en kollega på Din arbetsplats!
 • Kommande evenemang på GIS-området
 • GISS styrelsen önskar alla medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt År!

pdfNr 1 2009

 • Uppföljning av kontaktpersonsträffen 21 augusti
 • Ny roll för KSL:s Geodataråd?
 • Förstudien Geodatacenter samt Workshop – Regional samverkan om geografisk information
 • GISS Årsmöte i mars
 • GISS Stipendium
 • Nordic GIS Conference i Stockholm
 • Årets GIS-händelse. Nominera en kollega på din arbetsplats!
 • Sommarhälsning