Presentationer från MBK-AW 19 mars

Tack till alla som deltog!
Presentationen från eventet finns här.