Presentationer och protokoll från årsmöte 2024

Tack till alla som deltog!
Presentationerna från eventet finns här.
Årsmöteprotokoll med bilagor finns här.