Nyhetsbrev Nr 1 2010

pdfNr 1 2010

  • Inspirationsdag på temat ”Konsten att sprida GIS” 24 september
  • Seminarium om geodatautbyte 29 oktober
  • GEOINFO i Uppsala 10-11 november
  • GISS-föreningens Workshop den 29 januari 2010 på temat
  • ”Regionalt geodatacenter för Stockholms län”
  • ULI:s seminarium Open Source för GIS 8-9 februari
  • GISS årsmöte i mars
  • Kommunförbundet Stockholms läns Geodatakonferens 2-3 juni
  • Världsbanken släpper data fritt