Nyhetsbrev Nr 2 2009

pdfNr 2 2009

  • Workshop angående regional samverkan om geodata i Stockholms län 29 januari 2010
  • Kontaktpersonsträffarna 21 augusti och 23 oktober
  • Swecos framtidsdag om nyttan med Geografisk IT
  • Nordic GIS Conference 2009, 24-25 september i Stockholm – en konferens om geografisk informationsteknik
  • Cartesia arrangerade i år Solens Användarkonferens på Hasseludden Yasuragi 14-15 oktober
  • Seminarium om hantering av 3D-data
  • Riksdagsmotion om tillgången till geografiska data
  • Årets GIS-händelse – Nominera en kollega på Din arbetsplats!
  • Kommande evenemang på GIS-området
  • GISS styrelsen önskar alla medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt År!