Nyhetsbrev Nr 2 2010

pdfNr 2 2010

  • Inspirationsdag på temat ”Konsten att sprida GIS” 24 september
  • KSL’s Geodataråds höstkonferens 26 oktober
  • Seminarium om geodatautbyte 29 oktober
  • GEOINFO i Uppsala 10-11 november
  • Årets GIS-händelse – Nominera en kollega på Din arbetsplats!
  • Kommande evenemang på GIS-området
  • Nytt på nätet
  • Julhälsning från GISS styrelse