Nyhetsbrev Nr 2 2013

pdfNr 2 2013

  • GISS årsmöte och 20-års jubileum den 14 februari
  • Vad som presenterats under höstens After Work hos WSP samt kommande After Work arrangemang hos Cartesia GIS AB samt Värmdö kommun
  • GISS studieresa till Helsingfors i september
  • KSLs Geodataråds höstkonferens
  • ESRI Sveriges användarkonferens 2013
  • GISS-styrelsens visionskonferens
  • GIS-nätverket i Stockholms läns landsting
  • Riktlinjer för webbkartografi