Nyhetsbrev Nr 2 2016

pdf Nr 2 2016

  • Ordföranden har ordet
  • Kommande aktiviteter
  • Föreningsinformation
  • Vad har hänt sen sist
  • Julhälsning från styrelsen