Nyhetsbrev Nr 2 2017

pdfGISS nyhetsbrev nr 2 2017

 • Ordföranden har ordet
 • Kommande aktiviteter
 • Föreningsinformation
 • Vad har hänt sen sist?
  – Studieresa till Berlin
  – After Work hos Agima
  – Digitalt försts inspirationsdag
  – Smarta städer 2017
  – KSLs geodataråds höstkonferens
  – Nya medlemmar i GISS
 • God Jul och Gott Nytt År!