GISS är en förening för alla de i Stockholms län som har ett intresse i GIS.

GISS ska vara en attraktiv mötesplats i Stockholmsregionen för aktörer inom geografisk information och geografisk IT.

GISS har en ambition att vara en arena som uppmuntrar kommunikation, erfarenhetsutbyte och ökad kunskap inom området.

GISS är en oberoende förening för alla organisationer som har ett aktivt intresse av området och som verkar i Stockholmsregionen.

 

Medlemmarnas intressen ska främjas genom att;

  • verka för tvärsektionellt samarbete inom GIS-området
  • förmedla kunskap och erfarenheter mellan medlemmarna om användningen av GIS
  • bidra till GIS-projekt inom länet

 

Deltagande i GISS ger;

  • möjlighet till personliga möten
  • ett brett nätverk med samlad regional expertis inom geografisk information och geografisk IT
  • kompetenshöjning och erfarenhetsöverföring genom seminarier, studiebesök och studieresor
  • möjlighet till initiering av förstudier avseende samarbetsprojekt där flera medlemmar deltar

 

Medlemmarna spänner över allt från kommuner och landsting till leverantörer och konsulter inom GIS-branschen. Blandningen av medlemmar är en del av föreningens unikum och styrka.

 

nominera

Sök och nominera
Sök GISS stipendium


nyhetsbrev

Nyhetsbrev
Läs våra nyhetsbrev
Anmäl dig till vår e-postlista


styrelsen

Styrelsen
Styrelseprotokoll


linkedin ikon GISS på LinkedIn 
                  Ta del av information från oss