Utredning 2019

Kompetenssatsning inom BIM

Denna utredning utfördes av Nacka kommun på uppdrag av GISS under 2019.

Läs den färdiga rapporten här.