2016-10-18 Seminarium

Datum
18 okt 2016

Seminarium om Svensk geoprocess

Den 18 oktober arrangerade GISS ett seminarium om samverkansprojektet Svensk geoprocess. Seminariet hölls i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting samt Lantmäteriet. Dagen gav deltagarna insikter i hur införandet av Svensk geoprocess kommer att påverka dem och deras organisationer.

Vi har nu publicerat presentationerna från seminariet, du hittar dem som pdf:er i programmet.

Svensk geoprocess är ett samverkansprojekt mellan Lantmäteriet, SKL och Sveriges kommuner. Projektet har bland annat resulterat i mätningsanvisningar och nio geodatapecifikationer som på sikt kommer att förenkla utbyte av geodata mellan olika aktörer.

Representanter från bland annat Karlstads kommun, Lantmäteriet och konsultvärlden berättade om hur införandet av Svensk geoprocess kommer att påverka GISS-föreningens medlemmar. Seminariet gav även möjlighet att diskutera de möjligheter och utmaningar som införandet medför.

PROGRAM

Tisdag 18 oktober 2016

08.00–08.30      Samling och fika
08.30–08.40      Inledning, Rune Olsson GISS-ordförande
08.40–09.30      pdfSvensk geoprocess, Lars Malmestål, SKL och Eva Nord, Lantmäteriet
09.30–10.00      pdfHur gör jag i min kommun? Lennart Moberg, Karlstads kommun
10.00–10.15      Bensträckare och påtår
10.15–10.45      pdfEn leverantörs synvinkel på Svensk geoprocess, Caroline Ivarsson, TerraTec
10.45–11.15      pdfMätningsanvisningar och koppling till HMK, Jan Wingstedt
11.15–12.20      pdfWorkshop: Hur kommer vi igång?
12.20–12.30      Avslutning, Rune Olsson GISS-ordförande
12.30–13.30      Gemensam lunch

Se även deltagarförteckning samt inbjudan med program i pdf:

pdfInbjudan till Seminarium om Svensk geoprocess

pdfDeltagarförteckning Seminarium om Svensk geoprocess

ANMÄLAN

Två deltagare per medlemsorganisation får delta gratis. Övriga får i mån av plats delta för 300 kr.

Deltagare som inte tillhör en medlemsorganisation får också delta i mån av plats för 300 kr.

Sista anmälningsdag var den 13 oktober.