Nyhetsbrev Nr 1 2009

pdfNr 1 2009

 • Uppföljning av kontaktpersonsträffen 21 augusti
 • Ny roll för KSL:s Geodataråd?
 • Förstudien Geodatacenter samt Workshop – Regional samverkan om geografisk information
 • GISS Årsmöte i mars
 • GISS Stipendium
 • Nordic GIS Conference i Stockholm
 • Årets GIS-händelse. Nominera en kollega på din arbetsplats!
 • Sommarhälsning

Nyhetsbrev Nr 2 2008

pdfNr 2 2008

 • Lyckosam kurssatsning
 • Kontaktpersonsträffen flyttad
 • Ny person på GISS kansli
 • Läget för förstudie Geodatacenter
 • Kort om Södertörnsprojektet
 • Kartans år 2008
 • Årets GIS-händelse. Nominera en kollega på din arbetsplats!
 • Kommande evenemang på GIS-området
 • Sommarhälsning

Nyhetsbrev Nr 1 2008

pdfNr 1 2008

 • Rapport från seminarium och årsmöte
 • Kursen ”Konsten att sprida GIS” erbjuds GISS medlemmar
 • Uppfräschning av hemsidan
 • Projektstöd till Södertörnskommunerna
 • Kartans år 2008
 • Reviderad nationell geodatastrategi

Nyhetsbrev Nr 1 2007

pdfNr 1 2007

 • Frukostseminarium
 • Rapport från seminarium och årsmöte
 • Resursförstärkning med en kanslichef
 • Lösenordsskydd på hemsidan
 • Beviljade projektstöd
 • Rapporter från stipendiater

Nyhetsbrev Nr 2 2006

pdfNr 2 2006

 • Frukostseminarium i Riksdagshuset den 15 nov
 • Stipendium för årets omvärldsspaning
 • Seminarier för verksamhetsansvariga
 • Projektläget

Nyhetsbrev Nr 1 2006

Nr 1 2006 (PDF)

 • Rapport från seminarium och årsmöte
 • Vårseminariet
 • Lösenordsskydd på hemsidan
 • Projektidéer?
 • Dagsläget för pågående projekt
 • Adressdatabasprojektet på KSL
 • Geoinfodagarna 23-25 oktober, Call for papers