Nyhetsbrev Nr 2 2013

pdfNr 2 2013

 • GISS årsmöte och 20-års jubileum den 14 februari
 • Vad som presenterats under höstens After Work hos WSP samt kommande After Work arrangemang hos Cartesia GIS AB samt Värmdö kommun
 • GISS studieresa till Helsingfors i september
 • KSLs Geodataråds höstkonferens
 • ESRI Sveriges användarkonferens 2013
 • GISS-styrelsens visionskonferens
 • GIS-nätverket i Stockholms läns landsting
 • Riktlinjer för webbkartografi

Nyhetsbrev Nr 1 2013

pdfNr 1 2013

 • GISS-föreningens årsmöte
 • Geodatahantering i kommuner, ULI-seminarium den 24 januari
 • After Work hos Carmenta
 • After Work hos Astando
 • Kartdagar 2013
 • After Work hos Agima
 • After Work hos Haninge kommun
 • Kommunförbundet Stockholms läns Geodatakonferens

Nyhetsbrev Nr 2 2012

pdfNr 2 2012

 • GISS föreningens årsmöte 15 februari
 • After Work hos Nacka kommun
 • GEOINFO i Uppsala
 • Lunch med Geodatarådets styrgrupp
 • After Work hos Metria
 • KSLs Geodataråds höstkonferens
 • After Work hos ÅF
 • ESRI Sveriges Roadshow 2012

 

Nyhetsbrev Nr 1 2012

pdfNr 1 2012

 • GISS föreningens årsmöte 17 februari
 • GISS studieresa till Danmark
 • After Work hos Sweco den 27 januari
 • After Work hos Decerno den 24 maj
 • Kartdagar 2012
 • FIG working week 2012
 • Esri Sverige användarkonferens
 • Kommunförbundet Stockholms läns Geodatakonferens
 • Ny styrelseledamot
 • Kommande evenemang

Nyhetsbrev Nr 1 2012

pdfNr 1 2012

 • GISS föreningens årsmöte 17 februari
 • GISS studieresa till Danmark
 • After Work hos Sweco den 27 januari
 • After Work hos Decerno den 24 maj
 • Kartdagar 2012
 • FIG working week 2012
 • Esri Sverige användarkonferens
 • Kommunförbundet Stockholms läns Geodatakonferens
 • Ny styrelseledamot
 • Kommande evenemang

Nyhetsbrev Nr 2 2011

 pdfNr 2 2011

 • Information om kommande evenemang
 • GISS After Work hos Esri
 • GISS After Work hos Cartesia
 • GISS After hos Stockholms stad
 • KSL’s Geodataråds höstkonferens 21 oktober
 • MapInfo-dagarna
 • GisiDé 8 september
 • GeoInfo i Uppsala 3-5 oktober
 • Nya medlemmar
 • Julhälsning

Nyhetsbrev Nr 1 2011

 pdfNr 1 2011

 •  GISS föreningens årsmöte 18 februari
 •  After Work hos Lantmäteriet 24 mars
 •  After Work hos Svenska Kraftnät 12 maj
 •  Cartesiadagar i Lycksele 8-10 februari
 •  Esri Sverige’s Användarkonferens 9-10 februari
 •  GIT 2011 29-31 mars
 •  Kommunförbundet Stockholms läns Geodatakonferens 26-27 maj
 •  Årets GIS-händelse. Nominera en kollega på din arbetsplats!
 •  Ny styrelsemedlem, Sara Östblom, Sweco Position
 •  Kommande evenemang
 •  Sommarhälsning från styrelsen

Nyhetsbrev Nr 2 2010

pdfNr 2 2010

 • Inspirationsdag på temat ”Konsten att sprida GIS” 24 september
 • KSL’s Geodataråds höstkonferens 26 oktober
 • Seminarium om geodatautbyte 29 oktober
 • GEOINFO i Uppsala 10-11 november
 • Årets GIS-händelse – Nominera en kollega på Din arbetsplats!
 • Kommande evenemang på GIS-området
 • Nytt på nätet
 • Julhälsning från GISS styrelse

Nyhetsbrev Nr 1 2010

pdfNr 1 2010

 • Inspirationsdag på temat ”Konsten att sprida GIS” 24 september
 • Seminarium om geodatautbyte 29 oktober
 • GEOINFO i Uppsala 10-11 november
 • GISS-föreningens Workshop den 29 januari 2010 på temat
 • ”Regionalt geodatacenter för Stockholms län”
 • ULI:s seminarium Open Source för GIS 8-9 februari
 • GISS årsmöte i mars
 • Kommunförbundet Stockholms läns Geodatakonferens 2-3 juni
 • Världsbanken släpper data fritt

Nyhetsbrev Nr 2 2009

pdfNr 2 2009

 • Workshop angående regional samverkan om geodata i Stockholms län 29 januari 2010
 • Kontaktpersonsträffarna 21 augusti och 23 oktober
 • Swecos framtidsdag om nyttan med Geografisk IT
 • Nordic GIS Conference 2009, 24-25 september i Stockholm – en konferens om geografisk informationsteknik
 • Cartesia arrangerade i år Solens Användarkonferens på Hasseludden Yasuragi 14-15 oktober
 • Seminarium om hantering av 3D-data
 • Riksdagsmotion om tillgången till geografiska data
 • Årets GIS-händelse – Nominera en kollega på Din arbetsplats!
 • Kommande evenemang på GIS-området
 • GISS styrelsen önskar alla medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt År!