Utredning 2021

Drönare – Värdering av nyttan och checklista för att komma igång

Denna utredning utfördes av Nacka kommun på uppdrag av GISS under slutet av 2021 och början av 2022.

Läs den färdiga rapporten och checklistan här.

Se bildspelet från presentationen på GISS årsmöte 2022 här.