2014-04-29 Frukostseminarium

Datum
29 apr 2014

GISS-seminarium om webbkartografi

Den 29 april 2014 höll GISS ett frukostseminarium om webbkartografi i Swecos lokaler i Stockholm.

Du hittar presentationerna från seminariet genom att klicka på länkarna i programmet nedan.

Tid: 9-11.30. Frukost från 8.30.
Plats: Swecos kontor, Gjörwellsgatan 22 i Stockholm

PROGRAM

Introduktion till SIS webbkartografiarbete (pdf)
Nils Larsson, Tillväxt, miljö och regionplanering, Stockholms läns landsting

Information om geodata och visningstjänster från Länsstyrelsen (pdf)
Uwe Stephan, Länsstyrelsen Stockholm

Välj ditt eget kartmanér direkt i visningstjänsten (pdf)
Demonstration med exempel från HaV, Länsstyrelsen, RAÄ, SGI, SGU m.fl. Hur får vi detta att fungera i Sverige?
Anders Söderman, GISassistANS AB

Envar sin egen tjänsteproducent. Hur fungerar ArcGIS online? (pdf)
Ylva Törne, Tillväxt, miljö och regionplanering, Stockholms läns landsting

Visualisering av geografisk information på webben med CartoDB (pdf)
Sven Vasseur, Sweco Position AB