Utredning 2020

Sök rätt! Vägledning för dig som skall söka stöd för digitaliseringsprojekt

Utförd av Tyresö kommun på uppdrag av GISS under 2020. Finns att läsa här.

 

Hur mycket är en standard värd?
En artikel om kostnader som uppstår till följd av att geodata inte är standardiserade

Utförd av Agima på uppdrag av GISS under 2020. Finns att läsa här.