Studieresa till Lantmäteriet i Gävle 1 juni

Datum
1 jun 2023 07:45 - 18:00

Följ med GISS studieresa till Lantmäteriet i Gävle! 

På Lantmäteriets huvudkontor i Gävle sker huvuddelen av Lantmäteriets geodataproduktion. Några av de produkter som tas fram är karttjänster, nationella höjdmodellen och historiska ortofoton. Användningsområden finns överallt i samhället exempelvis inom samhällsbyggnad, kris- och beredskapsområdet samt klimatanpassning. 

Vi kommer att träffa personer som berättar om flera olika delar från Lantmäteriets verksamhet. 

Programpunkter: 

Avfärd sker från Cityterminalen med samling kl 7:45 och vi räknar med att vara tillbaka kl 18.

Se fullständig inbjudan med mer info här.

ANMÄLAN

Det finns plats för 40 deltagare på resan. I första hand kommer dessa att fördelas jämnt mellan medlemsorganisationerna. Om det finns platser kvar så finns det möjlighet att skicka fler deltagare från samma organisation. Observera att din anmälan inte gäller förrän den har bekräftats av GISS. 

Studieresan är avsedd för GISS medlemmar och är kostnadsfri.

Anmälan görs senast 21/5 via formulär nedan.

Anmälan

Anmälan är stängd för denna aktivitet.