2015-04-24 Seminarium med workshop om geodatatjänster

Datum
24 apr 2015

Många deltagare på seminarium med workshop om geodatatjänster 

 

Den 24 april höll GISS ett seminarium med workshop om geodatatjänster och många intresserade deltagare tog chansen att lära sig mer om ämnet och att utbyta erfarenheter med kollegor i branschen.

Presentationerna från dagen hittar du i pdf genom att klicka på länkarna i programmet nedan.

Tid: Fredagen den 24 april, kl 08.30-16.00. Frukostfika serveras från kl 08.00
Plats: Sweco, Gjörwellsgatan 22, Stockholm 

PROGRAM

08.00–08.30 Frukostfika

08.30–08.45 Inledning

08.45–09.30 Vilka geodatatjänster finns att tillgå? – en kavalkad av geodatatjänster
Korta presentationer av ett antal geodatatjänster från Lantmäteriet, Länsstyrelsen, SGU, SCB och Stockholms stad.

Frågor + reflektioner att ta med till workshop

09.30–10.30 Exempel på hur geodatatjänster används

  • Hur används geodatatjänster hos en kommun och hos Länsstyrelsen (Elin Eklund, Norrtälje kommun och Uwe Stephan, Länsstyrelsen)
  • Användningen av Lantmäteriets direktåtkomsttjänster (Kent Romppala ,VA-utveckling)
  • Geodatatjänster i samband med Smart-city-konceptet (Mats Dunkars, Sweco)

Frågor + reflektioner att ta med till workshop

10.30–11.00 Paus med fika/frukt

11.00–12.00 Hur går man till väga och vad behöver man tänka på?

Frågor + reflektioner att ta med till workshop

12.00–13.00 Mingellunch

13.00–14.00 Framtiden

Frågor + reflektioner att ta med till workshop

14.00–15.30 Workshop i två grupperingar

15.00 (eller vid tillfälle) Fika

Användargrupp (Rune Olsson, gruppledare):

Teknikgrupp (Peter Lundin, gruppledare):

15.30–16.00 Sammanfattning av dagen

Inbjudan till seminarium med workshop om geodatatjänster (pdf)