Årets GIS-händelse 2018

Sollentuna kommun tilldelas årets GIS-händelse då de har digitaliserat alla sina planer och byggt upp en plandatabas som används internt inom kommunen.

Det är roligt att få utse digitalisering av detaljplaner till årets GIS-händelse då GISS-föreningen redan 2005 startade ett benchmarkingprojekt vars slutredovisning 2007 presenterades i form av en CD ”Detaljplaner på nätet”. CD´n delades ut till alla medlemmar. I webbfilmen redovisades olika planhandläggares synpunkter på detaljplaner på nätet.